Certyfikaty

ISO:
Trans-Wiert Sp. z o.o. wdrożyło i ciągle doskonali Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami:

PN-EN ISO 9001:2009
PN-EN ISO 14001:2005
PN-N 18001:2004

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM i BHP

szbhp-84x84szs-84x84

FAIR PLAY